Sakralinės Gydymasis
   Nuotrauka: Šventasis Gydymasis

Karžygys loannites visi pastatė ligonines, kur jie gauna medicininę priežiūrą ne tik riteriai, bet ir vargšams, benamiams, nepaisant jų religijos. Be pastatas pastatytas XVI amžiuje 70s, tai pasaulyje ligoninės kambaryje ilgiausiai - 161 metrų ilgio. Vėliau ji veikė arklides.

1979 buvo atkurta pastatas. Jis atidarė konferencijų kambarys ir atrakcija "Malta" - multimedijos prezentacija apie Maltos istoriją nuo neolito iki šių dienų.

  Galiu papildyti aprašymą  


Sakralinės Gydymasis
Fort St Elmo - nacionalinis karo muziejus
Sudužimo Šv Pauliaus
Manoel teatras
Dievo Motinos katedra Nugalėtojas
Didmeistris rūmai
Archeologinis muziejus
Dailės muziejus
Katedra